Maesu 唐

今有奇人:
姓唐,
字纳虚,
号咸蕈散人,
笔名咕咪蘑菇,
英文名Maesu Don。
江湖人称痰泡诗疯。
身长五尺有四,
面带微须,
能说会道,
乐写善绘,
平日就喜叼个烟袋,组个乐高,
拿相机咔嚓乱照一通。
自得其乐尔。

主页:
http://nnmushroom.deviantart.com/

中元祭祖有感——咸蕈散人、豹魁居士合书

七月十五中元时,亲携祭牲返乡归。

萋兰掩径拂人面,青岳犹存君不识。

霜暑交替无穷尽,四时变换恒序存。

凡间真情飘若絮,问谁可守百载还?

2018-11-04

雀——咸蕈散人

独居楼宇中,

清曦闻啼声。

遥望苍霭处,

何方客巡风?

2018-11-04

春雨——咸蕈散人

举望苍黄阴晦色,

落似劲风吹飞雾。

却话人生赏心事,

微雨西窗语烛时。

2018-11-04

咏春风——咸蕈散人

三月柔絮叹佳佳,

自比凡下岂可夸?

有意化柳拂人面,

微拨轻抹散杏花。

2018-11-04

游山杂记——咸蕈散人

千仞冈下少人行,

拨草翻石寻幽径。

苔野涧边遇茸客,

繁木穹间罕鹃声。

2018-11-04

初秋念——咸蕈散人

晨光未暖透木隙,叶落柿软闻雀啼。

月半霜初黄花谢,颓圮垣头结豆萁。

云飞风淡鸿归渡,枯柳遍铺晒草席。

清雨才过气寒乍,呼君一声早添衣。

2018-11-04
1 / 2

© Maesu 唐 | Powered by LOFTER